Orginele site en niet fake
GA niet na een onbekende site 
er is al iemand opgelicht door een site
dus ga na vragen voordat je een site gebruikt!

blackmagiccraft

IP=217.79.182.206:25616
Cracked=true ( ja ) ( 1.7.2/1.7.9)

Regels [NL] [ENG]

Algemene Voorwaarden


ARTIKEL 1

BlackMagicCraft stelt zich niet aansprakelijk voor enige emotionele schade die de website kan toebrengen aan u en uw familieleden. Blackmagiccraft is in zijn geheel opgericht om zijn bezoekers tevreden te stellen, wanneer dit onmogelijk blijkt, bent u niet bevoegd om de eigenaren van deze website aansprakelijk te stellen voor de aangerichte schade. 


ARTIKEL 2

BlackMagicCraft  heeft de volledige bevoegdheid om eventuele onderhoudsmomenten in te plannen. Ook heeft BlackMagicCraft  het recht om eventuele database-erasements uit te voeren, waardoor alle gegevens verloren kunnen raken. BlackMagicCraft  stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstellingen die deze acties terweeg kunnen brengen. 


ARTIKEL 3

BlackMagicCraft  stelt zich niet aansprakelijk voor het verlies van enige aangekochte goederen bij Blackmagiccraft. Wanneer een database-erasement (oftewel reset) wordt uitgevoerd, dan heeft Blackmagiccraft daar de volledige bevoegdheid toe. Wanneer er onenigheden over bestaan, dan heeft Blackmagiccraft zelf de keuze om hier verder op in te gaan. Wanneer er dus enig verlies plaatsvindt van de gekochte goederen bij Blackmagiccraft, heeft Blackmagiccraft de volledige beslissing over het eventueel niet retouneren van de aangekochte goederen. 


ARTIKEL 4

Blackmagiccraft heeft het volledige recht over de database. Dat betekent dus ook dat Blackmagiccraft waar nodig aanpassingen mag doen in de database. Onder deze voorwaarde gelden ook de zogeheten 'bans en blokkades'. Blackmagiccraft zal nimmer enige overweging doen tot nader inzien van een blokkade, tenzij de betreffende persoon onderdeel uit maakt van het Blackmagiccraft Staff Team. Personen die een goed hebben aangekocht via de service, krijgen geen voorrang of blokkade-verkorting bij blokkades. 


ARTIKEL 5

Personen die een aankoop hebben gedaan, worden over het algemeen niet gezien als een extra bevoegd persoon. Dat wil zeggen dat ze geen deel uit maken van het Blackmagiccraft personeel. Personen die een aankoop hebben gedaan vallen onder hetzelfde recht als de reguliere bezoeker. Er zijn geen aangepaste voorwaarden van toepassing op deze personen, ze hebben dezelfde rechten als reguliere bezoekers. Lees artikel 6 voor meer informatie hier over. 


ARTIKEL 6

Wanneer Blackmagiccraft in onderhouds-status verkeerd, hebben alleen beheerders de bevoorrechting tot inlogging op Blackmagiccraft. De reguliere bezoeker zal moeten wachten tot de onderhouds-status volledig is afgerond. Wanneer men het te lang vindt duren, is Blackmagiccraft niet aansprakelijk voor enige schade die wordt aangericht door de wachttijden. 


ARTIKEL 7

Wanneer een persoon graag wil solliciteren, heeft het Blackmagiccraft Staff Team de volledige bevoegdheid om deze sollicitatie per direct af te wijzen. Blackmagiccraft stelt geen vacatures open, en wanneer dit wel gebeurt heeft Blackmagiccraft het volledige recht om zelf te beslissen over de personeelskeuze. Deze keuze valt volledig onder de bevoegdheid van het Blackmagiccraft personeel, enige teleurstelling of onenigheden mogen door het Blackmagiccraft personeel per direct worden afgezwegen. 


ARTIKEL 8

Blackmagiccraft stelt zich niet aansprakelijk voor enige onenigheden die onstaan door het gedrag van het Blackmagiccraft personeel. Het Blackmagiccraft personeel heeft de volledige bevoegdheid om bezoekers te blokkeren of eventuele andere daden te verrichten. Hieronder vallen onder andere blokkades, verbale communicatie en soortgelijke daden. 


ARTIKEL 9

Blackmagiccraft stelt zich niet aansprakelijk voor enige teleurstelling of onenigheden die mogelijk kunnen ontstaan door het feit dat Blackmagiccraft op sommige tijdstippen niet beschikbaar kan staan voor het publiek. 


ARTIKEL 10

Wanneer er plotselinge verdwijning plaatsvindt van in-game en aangekochte goederen, is 

BlackMagicCraft niet aansprakelijk voor de opgelopen schade. Het retouneren 

van de in-game en aangekochte goederen ligt geheel in de hand van het Blackmagiccraft 

Staff Team. Wanneer hier onenigheid over bestaat, is Blackmagiccraft niet aansprakelijk.


ARTIKEL 11

Meningen van het Blackmagiccraft personeel mogen waar nodig gezien worden als een feitelijke beschrijving om onduidelijkheid te voorkomen. 


ARTIKEL 12

Blackmagiccraft stelt zich niet aansprakelijk voor het ontbreken van enige functies. Wanneer hier onenigheid over bestaat, heeft Blackmagiccraft de volledige bevoegdheid om eventuele klachten af te wijzen.


ARTIKEL 13

 we niet aansprakelijk zijn voor gekochten goederen/diensten die verloren zijn gegaan


ARTIKEL 14

Als Donaters zich slecht gedragen mogen wij deze bannen,


ARTIKEL 15
BlackMagicCraft heeft het recht om mensen te verbannen van onze server in verband met onaanvaardbaar gedrag
tegen BlackMagicCraft of haar spelers. De mensen krijgen geen vergoeding als dit gebeurt. BlackMagicCraft
kan deze spelers weer laten spelen als deze een ´unban´ aanvragen. De eigenaren van BlackMagicCraft of een
Administrator/Moderator kan deze persoon unbannen. 


ARTIKEL 16

BlackMagicCraft stelt zich niet aansprakelijk voor enige opgelopen schaden die is aangericht qua verdediging 

van onze eigen server.


Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.